Studio ANATTA – kim jesteśmy?


Studio ANATTA tworzą:

Materiały Reklamowe, Skład Publikacji Tomasz magia obrazu i słów cięcie-gięcie

Korekta Tekstu, Skład Publikacji Beata produkcja idei i tuning słowa

oraz zespół wspierający:

  • współpracujący magicy-graficy
  • współpracujące poprawnego słowa strażniczki
  • drukujący materializatorzy idei
  • księgująca szamanka liczb
  • wszystkozałatwiający boski posłaniec

Właścicielem Studia ANATTA jest:
Anatta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 29B/1, 30-438 Kraków
Sąd Rej. dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydz. Gosp. Kapitał zakładowy 5000 zł
KRS 0000464186
REGON 122874173 NIP 6793092921