Michalkiewicz. Biografia

Tomasz Cukiernik

biografia

B&T Press, 2021

ISBN 978-83-958324-1-3

redakcja, skład, okładka

* * *

Stanisław Michalkiewicz (ur. 8 listopada 1947 w Lublinie) – polski prawnik, wykładowca akademicki, eseista, publicysta, polityk i pisarz. Antykomunista i działacz opozycyjny w czasach PRL. Propagator idei konserwatywnego liberalizmu. Współzałożyciel i w latach 1997-1999 prezes partii politycznej Unia Polityki Realnej. Członek Trybunału Stanu w latach 1991-1993.

* * *

„Niezwykle rzetelnie napisana biografia! Uporządkowana, pełna znanych i nieznanych faktów oraz zdjęć. Autor sięgnął do mnóstwa źródeł, by zapoznać czytelnika z życiem Stanisława Michalkiewicza, zebrał jego poglądy i dokonania, ale nie ukrywa zdania przeciwników ani niewygodnych faktów. Znajdują się tu opinie wielu osób mówiących różnymi głosami, poważne i niepoważne, ciekawostki, a nawet słowniczek „michalkiewizmów” i ankieta typu 100 pytań do… Ta mrówcza praca zaowocowała książką, która powinna usatysfakcjonować czytelników”.
(Beata Wojciechowska-Dudek, redaktor, tłumacz i wydawca)

„Tomasz Cukiernik, jeden z najlepszych szermierzy wolnego rynku i prawicy, przybliża Państwu osobę i dokonania Stanisława Michalkiewicza, jednego z najwybitniejszych żyjących polskich publicystów, który ideom tym poświęcił całe życie i cały swój niebagatelny talent. Tej książki nie można nie przeczytać”.
(Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta)

„Dobrze udokumentowana książka napisana została wartkim językiem, którego często brakuje w biografistyce. Warta jest przeczytania nie tylko przez zwolenników poglądów Stanisława Michalkiewicza, ale właśnie, ku refleksji, przez jego antagonistów. Autor – publicysta i komentator życia gospodarczego – doskonale orientuje się w meandrach polskiej polityki, a szczególnie nurtu konserwatywno‑liberalnego, co bez wątpienia wpłynęło na merytoryczną jakość biografii”.
(dr Patryk Tomaszewski, politolog)

* * *

* * *