Na wschód od Soły. Zwykli bohaterowie

Ryszard Wyrobek

wspomnienia

Ryszard Wyrobek, 2021 (wyd. II, uzupełnione)

ISBN 978-83-954364-0-6

korekta, skład, okładka, druk

* * *

„Urodziłem się w czasie II wojny światowej, ale w naszym rodzinnym domu niewiele rozmawiało się o czasach wojny i okupacji. […] Nieraz zastanawiałem się, dlaczego mama nie opowiadała o tych czasach. […] Dopiero w 2003 roku, złożona chorobą, zaczęła opowiadać mi z pełną świadomością o wojnie i okupacji, gdy przyjeżdżałem do niej co kilka tygodni. […] Te rozmowy z mamą i jej śmierć uświadomiły mi potrzebę zachowania tych wspomnień, a także wspomnień żyjących jeszcze świadków tamtych dni w naszej „małej ojczyźnie”. A tych świadków już pozostało niewielu”.
(Ryszard Wyrobek)

* * *

Książka jest zapisem wspomnień wojennych losów zwykłych ludzi, mieszkańców Zaborza i okolic, terenów położonych w pobliżu niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Ryszard Wyrobek przeprowadził wiele rozmów z członkami rodziny, znajomymi i sąsiadami, pamiętającymi lub znającymi dzięki swoim najbliższym te straszne czasy, i zebrał ich opowieści w jednej książce, podejmując trud ocalenia od zapomnienia tragicznych, lecz często bohaterskich historii zwykłych Polaków.

* * *

* * *