Redakcja i korekta

Pierwszym i bardzo istotnym etapem procesu wydawniczego po napisaniu lub przetłumaczeniu książki, opracowania czy artykułu jest redakcja i korekta tekstu. Każdy, nawet doświadczony autor popełnia błędy językowe, narracyjne lub logiczne, jednak jest to zupełnie normalne. Dlatego tak ważne jest redaktorskie i korektorskie opracowanie publikacji przed jej wydaniem. Stephen King uważa, że dobra redakcja ma największy wpływ na ostateczny odbiór książki przez czytelników.

Redakcja książki (lub innej publikacji) polega na opracowaniu tekstu pod względem stylistycznym, merytorycznym, gramatycznym, na poprawieniu ortografii i interpunkcji. Dbamy nie tylko o poprawność językową tekstu, ale też o zachowanie logicznej spójności i jednolitości stylistycznej. Sprawdzamy źródła i nazwy. Czuwamy nad poprawnością narracji i sugerujemy poprawki autorowi. Korekta książki (lub innej publikacji) to wyeliminowanie z tekstu pozostałych błędów ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych, a także poprawienie błędów typograficznych. W pracy nad tekstem stosujemy normy językowe ustalane przez Radę Języka Polskiego oraz zawarte w słownikach i opracowaniach PWN.

Standardowo redakcja i korekta książki (lub innej publikacji) obejmuje dwa czytania:

  1. Pierwsze czytanie (redakcja i korekta), czyli gruntowne sprawdzanie i poprawianie tekstu. Zwykle wykonujemy je w trybie zapamiętywania zmian w pliku DOC, DOCX, RTF lub ODT (programy MS Word, Open Office/Libre Office).
  2. Drugie czytanie (korekta), czyli sprawdzanie poprawkowe. Wykonujemy je w trybie zapamiętywania zmian w pliku DOC, DOCX, RTF lub ODT. Na złożonym już tekście korektę nanosimy w formie komentarzy w pliku PDF. Odbywa się to po zatwierdzeniu przez klienta zmian po pierwszym czytaniu.

Redakcja i korekta książki — cennik

Redakcja i korekta książki, opracowania czy artykułu zawsze jest wyceniana indywidualnie. Robimy to po zapoznaniu się przez nas z tekstem oraz po ustaleniu z klientem zakresu prac i terminu ich wykonania. Nasze typowe stawki za usługę korektorską:

  • teksty literackie, popularne i popularnonaukowe — 300 zł za arkusz wydawniczy* za pierwsze czytanie (redakcja i korekta) i 150 zł za arkusz wydawniczy* za drugie czytanie (korekta);
  • teksty naukowe, branżowe i specjalistyczne — 400 zł za arkusz wydawniczy* za pierwsze czytanie (redakcja i korekta) i 200 zł za arkusz wydawniczy* za drugie czytanie (korekta).

* Arkusz wydawniczy = 40 000 znaków (liczonych ze spacjami).

Po wykonaniu redakcji i korekty następnym etapem prac wydawniczych jest skład książki.