Skład książki

Po wykonaniu redakcji i korekty następnym etapem prac wydawniczych jest skład książki (broszury, czasopisma, albumu itp.). Ściśle rzecz biorąc, chodzi o skład i łamanie tekstu oraz szereg czynności dodatkowych. Należą do nich m.in.: projekt layoutu publikacji, obróbka zdjęć lub grafik i włamanie ich do tekstu czy sformatowanie tabel. Na końcu trzeba właściwie pod względem technicznym przygotować pliki do druku.

Inaczej mówiąc, skład książki (lub innej publikacji) polega na odpowiednim połączeniu tekstu z grafiką oraz sformatowaniu i ułożeniu treści w kolumnach. Musimy przy tym zadbać, żeby książka była zwarta, estetycznie spójna, czytelna i pozbawiona różnorakich błędów składu. Efekt taki osiągamy przez dobranie odpowiedniej czcionki oraz stosowanie się do licznych norm typograficznych (np. PN-83/P-55366). Wykonanie składu publikacji jest tą częścią procesu wydawniczego, która ma największy wpływ na to, jak publikacja będzie ostatecznie wyglądać.

Skład książki, skład publikacji — cennik

Skład książki (lub innej publikacji) wyceniamy po zapoznaniu się z tekstem oraz ustaleniu szczegółów prac i terminu ich wykonania. Nasze standardowe stawki za skład tekstu:

  • prosty tekst bez przypisów (książkowy typ składu) — 80 zł za arkusz wydawniczy*;
  • tekst z przypisami i grafikami lub tabelami (książkowy typ składu) — 80–100 zł za arkusz wydawniczy* plus 10 zł za każdą grafikę lub tabelę występującą w tekście;
  • skomplikowany skład (np. tekst dramatyczny, poezja, magazynowy/gazetowy typ składu) — od 100 zł za arkusz wydawniczy* plus 10 zł za każdą grafikę lub tabelę występującą w tekście.

* Arkusz wydawniczy = 40 000 znaków (liczonych ze spacjami).

W cenę składu wliczone jest naniesienie poprawek na złożony tekst, jeżeli ich zakres nie spowoduje konieczności ponownego łamania publikacji.

Dodatkowe usługi:

  • projekt layoutu książki lub innej publikacji — od 400 zł (w przypadku, gdy oczekiwania klienta wykraczają poza prosty, standardowy layout książki);
  • projekt grafiki (wykres, diagram, logo itp.) — cena do uzgodnienia w zależności od życzeń i wymagań klienta;
  • ponadstandardowa obróbka zdjęcia (retusz, przeróbka) — cena do uzgodnienia w zależności od życzeń i wymagań klienta.

Dopełnieniem składu książki (lub innej publikacji) jest projekt okładki.